Faaliyete başladığı 1992 senesinden bu yana yerel ve ulusal ekonomiye önemli katkıları olduğu kadar, Türkiye’deki metal madenciliğinin akademilerinden sayılan ve önünde birkaç yıllık rezerv ömrü kalan Çayeli Bakır’ın yöreye bıraktığı kalıcı değerlerin ölümsüzleştirilmesi amacıyla bir belgesel film hazırlanması önerildi.