pr & marketing

Strateji

Stratejisi olmayan, hangi yöne gidildiği, hangi iş sonucuna hizmet edildiği, kimi hedeflediği bilinmeden uygulanan iletişim çalışmaları için harcanan paranın boşa gittiğine inanıyoruz.

Artan maliyetlerin tüketicilere, müşterilere yansıtılamadığı günümüz koşullarında, değer zincirinin her aşamasında rekabetçi avantaj yaratmak gerektiğinin bilinciyle hareket ediyoruz.

‘Derin dalış’ analiziyle şirketinizin, ürünlerinizin, markalarınızın gerçek rekabetçi güçlerine odaklanıyoruz. Beş basit, bir o kadar da kritik soru kapsamında rekabetçi iletişim stratejinizi geliştiriyoruz. Tüm bunları yaparken, klişelerden, pazarlama ezberlerinden ve birbirinin kopyası işlerden uzak duruyoruz.

 • Büyüme ve karlılık hedefleriniz ne?
 • Bu hedeflere ulaşmak için kimler önemli ve etkili?
 • Hedef kitle sizinle ilgili ne biliyor, nasıl hissediyor ve ne deneyimliyor?
 • Markanızla ilgili ne bilinmesini, nasıl hissedilmesini ve ne deneyimlenmesini istiyorsunuz?
 • Bunun için ne zaman, hangi iletişim kanalıyla ne yapılması gerekiyor?

 

Marka İletişimi

İnternette Türkçe ‘marka olmak’ için arama yapıldığında 184 milyon sonuç çıkıyor. Pazarlamanın 4 P’si her geçen gün artıyor ve neredeyse ortaokul müfredat programlarında yer alıyor. Tüm pazarlama kitapları benzer yaklaşımları öğretiyor. Tüm bu bilgilere rağmen marka olmak gün geçtikçe zorlaşıyor.

Communication Partner’da biz, markaların, insanların hayatına dokunan, onlar için anlamlı ve değer katan iletişim yaklaşımlarıyla yaratılacağına inanıyoruz.

‘Brand Story’ modelimiz ile markanız ve hedef kitleniz arasına ‘bir aşk hikayesi’ yazmayı, rekabet ortamı içerisinde sizi farklılaştırmayı hedefliyoruz. Bazıları buna ‘big idea’ diyor. Biz işin olmazsa olmazı diyoruz.

Kurumsal İletişim

‘Bu markanın arkasında kim var?’
Markaların, ürünlerin ve hizmetlerin arkasında hangi kurumun olduğu her geçen gün daha da fazla önem kazanıyor. Sadece ürün ve hizmetlerin performansı değil, işi kimin, nasıl yaptığı da tüketici kararlarını etkiliyor. Şirketlerin çalışanlarına nasıl davrandığı, ham maddelerini nerelerden tedarik ettiği, üretim süreçlerinde çevreye olan etkisi, ekonomiye ve topluma olan katkısı tüm sosyal paydaşlarını ilgilendiriyor.

Lider İletişimi, kurumsal sosyal sorumluluk, halka arz iletişimi ve finansal performans iletişimi şirketin itibarı kadar değerini de etkiliyor.

Medya İlişkileri & İçerik Yönetimi ‘Haber Merkezi’

Hizmet verdiğimiz şirketler ile medya arasında kurduğumuz köprünün sürdürülebilir olmasına büyük önem veriyoruz. Bu nedenle, her şeyden önce haber değeri taşıyan içerikler geliştiriyoruz. Medya ilişkilerini sizin için rekabetçi bir avantaja dönüştürmek amacıyla ‘Haber Merkezi’ uygulamamız ile medyada uzun yıllar deneyim kazanmış, gazetecilik, muhabirlik, editörlük yapmış ekiplerle içerik geliştiriyoruz.

Şirketinizin içerisinde derinlemesine yaptığımız araştırmalarla haber konularını belirliyor, bu konuların gündeme gelmesi, istenilen mesajların hedef kitleye ulaşması için medya fırsatları yaratıyoruz.

Medya Eğitimi: Şirket sözcülerinin, liderlerinin ihtiyaçları doğrultusunda medya ilişikleri eğitimi düzenliyor, olası senaryolar üzerinden sizi medya ilişkilerine hazırlıyor, tüm süreçlerde eşlik ediyoruz.

Yeni Medya & Dijital İletişim

Yeni medya; Facebook, Twitter, Instagram, YouTube ve Bloglar iletişim alışkanlıklarımızı kökünden değiştirdi. Bireylerin haber ve bilgi kaynağı olduğu dijital dünya, iletişimde, ‘samimi ve basit’ bir dilin yaygınlaşmasını sağladı. Sosyal medya krizleri gündemimizi meşgul etti.

Sosyal medyayı sadece bir iletişim kanalı olarak görmüyor aynı zamanda hedef kitleyi dinlediğimiz bir araç olarak görüyoruz. Medya ilişkileri için geliştirdiğimiz içerikleri, sosyal medyaya uygun hale getirip hedef kitle ile paylaşıyoruz. Geliştirdiğimiz içeriği, yaratıcı ekibimizin yaptığı tasarım ve video çalışmalarıyla tüm mecralarda entegre ediyoruz.

 • Sosyal medya yönetimi
 • Blogger iletişimi
 • ‘Native content’, platform ve haber portallarına yönelik iletişim

 

İç İletişim & Değişim Yönetimi

Şirket birleşmeleri, satın alma, büyüme, küçülme, yeniden konumlama, strateji değişikliği, pazar koşulları, yalın üretim ve rekabet şirketler için değişimi vazgeçilmez hale getiriyor.

Şirketler, sadece üst düzey yöneticilerin değil tüm çalışanların değişimi sahiplenmesini bekliyor. Çalışanları birer marka elçisi olarak görmek istiyor.

Şirket çalışanlarının, tedarikçilerin, satış ve dağıtım kanalında çalışanların bilmediği hedefleri, sahiplenmediği ve iş yaşamına yansıtmadığı marka vaadini diğer sosyal paydaşlara anlatmanın mümkün olmadığını biliyoruz.

Geliştirdiğimiz iç iletişim araştırma modeliyle, iletişim kanalları, mesajlar ve değişim konularını irdeliyor, hedefler doğrultusunda strateji ve planlamayı yapıyoruz. Lider ekiple yakından çalışıp yaratıcı fikirlerle, şirket içinde ‘pazarlama’ yaklaşımıyla değişimi ve marka dünyasını yaşatmayı hedefliyoruz.

Kriz İletişimi

Krizleri ‘kriz’ olamadan önce öngörmeye ve hazırlıklı olmaya öncelik veriyoruz. Şirketinizle ilgili kriz olasılığı olan konuları belirleyerek olası senaryolar üzerinden hazırlık çalışmaları yapıyoruz. Kriz ekibinin eğitimi sağlıyor, kriz durumlarında yapılması gerekenlerle ilgili kılavuzlar oluşturuyoruz. Kriz sürecinde medya ilişkilerinin yönetimi için şirket sözcüleri ile birlikte çalışıyoruz. Kriz durumlarında ‘hasar tespiti’ yaparak, tedbirleri hasar ölçütünde alamaya yönelik yaklaşımlar geliştiriyoruz. Her krizi kendi şartlarında değerlendirip, krizle ilgili kitaplardan alınan klişe yaklaşımlardan uzak duruyoruz.

Tasarım & Film

Görsel tasarım ve film ekibimizle, iletişim stratejisini tüm mecralarda hayata geçiriyoruz. Reklamcılık deneyimi olan ekip arkadaşlarımızla, gazetecilik geçmişi olan, sektörel gelişmelere hâkim ekip arkadaşlarımız bir arada marka hikayenizi mecraya en uygun formata getiriyor.

 • Görsel tasarım
 • Film
 • Kurum yayıncılığı

 

Etkinlik Yönetimi

Etkinlik ekibimiz, iletişim planlarını hayata geçirirken tek elden yönetmemiz ve aynı standartta hizmet vermemiz için çalışıyor.

 • Basın toplantısı, basın gezisi
 • Tanıtım, bayii, ekip organizasyonları
 • Tüketici aktivasyonları
 • Roadshow çalışmaları