Akciğer sertleşmesi olarak da bilinen İdiopatik Pulmoner Fibrozis (İPF) hastalığı konusunda farkındalığı artırmak ve erken teşhise dikkat çekmek amacıyla PAHSSc Derneği için, Boehringer Ingelheim’ın koşulsuz desteği ile hazırladığımız “O Hep Yanımda Olsun” filmlerimiz, dijital kanallarda kamuoyuyla buluştu.